10. november 2016

Et stort projekt midt i byen

Området omkring Halmtorvet, Kødbyen og Skelbækgade er et af de steder i København, hvor man kan mærke, at byen hele tiden udvikler sig. Annette Moseholm Scheel fra Tetris A/S er ekstern udvikler på Halmtorvet 29 A/S-byggeriet af Hotel Scandic, som ligger på Skelbækgade, og ud fra de samlede omkostningerne er byggeprojektet det største med start i august i år i Danmark. Vi har taget en snak med Annette om Skelbækgade og Hotel Scandic, som er det sidste byggeri ud af tre store projekter i Skelbækgade, som skal forskønne området og give det en grønnere profil.

En blakket fortid
Byggeriet af Hotel Scandic har været længere tid undervejs end først planlagt – og af næsten historiske årsager. Byggegrunden har nemlig tidligere tilhørt både et gasværk, en tankstation og en medicinalfabrik. En fortid, som har medført, at jorden er forurenet. ”Vi var selvfølgelig klar over, at jorden var forurenet på grund af de tidligere bygninger, der har ligget på grunden, og vi har derfor arbejdet meget med håndtering af den forurenede jord”, fortæller Annette og fortsætter: ”De giftstoffer, der blev fundet i jorden i forbindelse med forklassificeringen viste sig flere steder at være meget koncentrerede. Derfor gav afdampningen fra jorden i forbindelse med gravearbejdet en del udfordringer med at styre koncentrationen af disse stoffer i luften. Det gjorde, at vi måtte lave om på planerne i gravearbejdet, hvor man bl.a. hele tiden sørgede for at dække jorden af med presenninger, så der var så lidt afdampning fra jorden som muligt. På samme måde blev der løbende udført målinger af indholdet af giftstoffer i luften, både i byggegruben og i de omkringliggende områder, så vi hele tiden har kunnet tjekke, om de lå inden for grænseværdierne, når der blev gravet”.

Godt samarbejde og god borgerdialog
”Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Center for Miljø, som har hjulpet os med at udarbejde procedurer for at minimere generne for vores naboer og selvfølgelig også for at sikre, at folkene i byggegruben kunne udføre deres arbejde under forsvarlige forhold. Alle folkene på byggepladsen har haft dragt og maske på, når de var i byggegruben og det har nok set en anelse mærkeligt ud for vores naboer. Men jeg synes, at vi har haft en god dialog med dem, hvor vi på møder med naboerne har informeret om alle vores tiltag i forbindelse med et byggeforløb, der ikke ses særlig tit. Det er ikke hver dag, at der er behov for at foretage målinger af luften hos de omkringliggende naboer for at holde øje med, at grænseværdierne inde i bygningerne bliver overholdt”, siger Annette.

Hotel Scandic er en del af den lokalplan, som Tetris A/S, Halmtorvet 29 A/S og Danielsen Architecture skitserede for Skelbækgadekvarteret i 2011. Planen udmundede i tre byggefelter, hvor Halmtorvet 29 A/S har været bygherre på alle tre: Ejerlejligheder, SOPU og Hotel Scandic. Ejerlejlighederne har stået færdige i et par år, SOPU blev færdigt i år og Hotel Scandic står færdigt i 2018. Annettes rolle ligner til forveksling en projektleders, og hun er i høj grad med til at have overblik over hele projektets forløb.

Annette forklarer, at selvom arbejdet med den forurenede jord har været udfordrende, har det også været et eksempel på et godt samarbejde mellem bygherre Halmtorvet 29 A/S og rådgiverne Alectia A/S og GEO, totalentreprenør Einar Kornerup A/S samt underentreprenør Per Aarsleff A/S, som har stået for bl.a. gravearbejdet. Ud af de 60.000 tons jord, som er blevet fjernet, var 8.000 tons så forurenet, at det skulle eksporteres til Holland, som er særlig gode til håndtering af forurenet jord. Derfor ligger der nu 8.000 tons jord klar til at blive fragtet på pram– det skal transporteres ned gennem Kielerkanalen til Holland, og her skal det termisk behandles, så det bliver brugbart igen og kan genanvendes andre steder.

En bydel under forvandling
Byggeriet på Skelbækgade er altså stadig i fuld gang. Bundpladen er støbt, og kældervægge er sat op og rampen til parkeringskælderen under Hotel Scandic kan så småt anes. Rundt om hotellet skal der plantes træer og hotellet får ligeledes grønt tag – en både pæn og miljøvenlig løsning.
Der kommer samtidig til at være fokus på de udadvendte facader, hvor hotellets stueplan er åben for alle med en restaurant i den ene ende og et bagerudsalg i den anden ende over for SOPU. Intentionen er at skabe et byrum for alle, som ikke kun henvender sig til de specifikke brugere af hotel og skole. På den måde kommer Skelbækgade og Hotel Scandic til at flette godt ind i det udadvendte miljø, der er i området ved Kødbyen og de større tanker om Københavns udvikling.

Læs om hele Skelbækgade projektet her eller om SOPU, som stod færdig i februar 2016

18 april 2018

Guldfest i Nordvest

I år har vi i den grad grund til at feste. TETRIS A/S fylder 10 år og Rasmus Friis A/S har 25...

læs mere

18 april 2018

Rifler på Meny’en

I Nordhavn ligger der en bygning, der hedder ”Riffelsyndikatet”. Her blev der fra 1901 produceret Jensen-maskingeværer. Og våbenproduktionen fortsatte under tysk kommando...

læs mere

16 marts 2018

Skitur til de østrigske alper

I uge 9 var Rasmus Friis A/S på en lille 4 dages ryste-sammen-skitur i de østrigske alper. En skitur hvor arbejdet blev...

læs mere

29 januar 2018

Rejsegilde på Scandic

Traditionen tro blev en krans hejst til vejrs, der blev serveret lune hotdogs og holdt taler til Scandics rejsegilde forrige uge på...

læs mere
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']