Den perfekte hovedgade i Ørestad Syd - Tetris - Ejendomsudvikler i København

21. april 2016

Den perfekte hovedgade i Ørestad Syd

Hvordan bygger man den perfekte gade på Asger Jorns Allé?
Af Mira Margaritha Cordsen for Tetris A/S

Man tilsætter kultur, forretninger, sport og natur og wupti..hov nej vent vigtigst af alt: tilsæt mennesker! Asger Jorns Allé bliver et centralt samlingspunkt i Ørestad Syd for sport og kultur, hvor du kan få sved på panden, komme til friluftskoncert og måske bage snobrød over bål samtidig med, at du kan klare dagens indkøb.

Men inden jeg afslører for jer, hvordan Asger Jorns Allé kan komme til at se ud, så vil jeg fortælle historien om, hvor alle ideerne til gaden kommer fra…

Asger Jorns Allé tager det bedste fra Plug N Play
Asgér Jorns Allé bliver Ørestad Syds kommende aktive hovedgade med butiks- og handelsliv, offentlige funktioner, som borgerservice, samt et bredt sports- og kulturliv.
Planerne for gadens funktioner og faciliteter bygger videre på den oprindelige helhedsplan for Ørestad Syd, om at skabe en aktiv og grøn bydel.

Jeg oplever dagligt, hvordan Ørestad naturligt opfordrer til et aktivt udeliv. Der er Aikido i Byparken, stavgængere på Amager Fælled, lotusstillinger på biblioteket, stigende medlemstal hos Ørestad IF, flere og flere bestiger stejl arkitektur til årets Bjergløb, antallet af vores firbenede venner stiger pga. de skønne gå-ruter i området og unge gifteklare kvinder og mænd valfarter til Frøken Birgers kajakpolo for at gå planken ud og duellere i kajakker.
”Den røde legeplads”, som mine nevøer har døbt fitness legepladsen, der ligger på molepladsen for enden af Richard Mortensens Vej, bruges flittigt af både miniputter og ’storeputter’ og bydelens største ’legeplads’, nemlig Kalvebod Fælled, opfordrer dig til at tage dine bedste walking boots på og gå off road ud i den vilde natur.

Plug N Play, som ligger mellem Arenakvarteret og Asger Jorns Allé, er et af de bedste eksempler i Ørestad på et aktivt og grønt slaraffenland, der bruges flittigt til både organiseret sport, uorganiserede aktiviteter og leg.
Skoler og lokale foreninger bruger anlægget, og det gør mange udefrakommende foreninger, som Vesterbro rulleskøjteklub, også. Jeg kan se, at Plug N Play er et af de mest livlige områder i Ørestad, hvorfor anlægget har været til stor inspiration for By og Havn i forhold til at skabe Asger Jorns Allé blandt andet med en sportslig profil.
Hele Plug N Play er et midlertidigt anlæg og kan desværre ikke genetableres til fulde langs Asger Jorns Allé. Det hører alligevel desværre til sjældenhederne, at en midlertidig byplanlægning i København får lov at blive permanent. Derfor glæder jeg mig over, at nogle af aktiviteterne fra Plug N Play får lov at leve videre på Asger Jorns Allé, selvom det ikke er dem alle.

Hvad skal der så til, for at skabe et aktivt gadeliv?…og behøver man at være aktiv?
I vinter holdt By og Havn og tegnestuen TRANSFORM tre workshops med henblik på at udvikle ideer til, hvordan Asger Jorns Allé kan indrettes på gadeplan. Mange forskellige interessenter, såsom Amager Vest Lokaludvalg, DGI, Naturstyrelsen, beboerforeninger, investorer og arkitekter deltog, og jeg deltog med Experience Ørestad.

Hvad fandt vi frem til?
Vi byggede med legoklodser, tegnede og diskuterede, og vi blev spurgt ind til, hvilke behov og ønsker vi havde. Vi snakkede om, hvordan gaden kan belyses, så der skabes tryghed i gaden. Nogle nævnte, at det til tider blæser i Ørestad – andre havde slet ikke lagt mærke til vinden – hvorfor det er vigtigt, at skærme af for blæsten og arbejde med overdækkede områder såsom en arkade, som flere foreslog.
Der blev lagt vægt på, at kompleksitet og forskellighed i gadebilledet skaber et varieret udtryk, der stimulerer dine sanser på en positiv måde.
Udfordringen består i at kombinere variationen i gadebilledet med en vis overskuelighed og genkendelighed i gadeudtrykket. Flere havde ideer om, hvordan man sørger for at kombinere aktive zoner med rolige opholdsrum, der skaber de bedste forudsætninger for socialt liv på gadeplan. Vi talte også om, hvordan man sikrer en sammenhæng mellem de udendørs aktiviteter og butikslivet?

De tre workshops resulterede i velovervejede og spændende skitseforslag fra tegnestuen TRANSFORM, som der på nuværende tidspunkt arbejdes videre med.

Kan du afsløre lidt mere, tænker du måske?

Er du bidt af en gal bold eller bare god til at drikke kaffe?

Det første skitseforslag til Asger Jorns Allé deler gaden ind i fire zoner.
Første zone ud mod fælleden hedder på nuværende tidspunkt ”Asger Jorns Plads” og bliver byens ’performative torv’ med en overdækket scene, der er fuldt udstyret og kan bruges til bl.a. koncerter, teater, yoga eller måske som et speakers corner i Ørestad.
På Asger Jorns Plads bliver også ”Byens Hus” placeret med fronten mod Kalvebod Fælled.
Det bliver Ørestad Syds Kulturhus. Workshopdeltagerne kom bl.a. kom med forslag om, at Kulturhuset skal kunne rumme omklædningsrum, som foreninger kan dele, når de skal ud på gaden og benytte de forskellige sportsfaciliteter.

Anden zone bliver helt boldgal! Er du nogensinde blevet bidt, skudt eller overrumplet af en bold, så er du kommet til den rette ’boldgade’. ”Gadebold pladsen” hedder denne zone lige nu, og her kommer en multibane (á la den på Plug N Play vil jeg tro) en boldplads og et helt tredje sted for boldleg og boldteknik. Det overvejes, om forbipasserende skal have mulighed for at låne skinnebensbeskyttere…

”Streetsportpladsen” er tredje zone på gaden, der som navnet antyder, henvender sig til dig, der er vild med at bruge gaden som din personlige træningsplads.

Her bliver mulighed for forskellige klatrelege, street fitness, en rulleplads samt et parkouranlæg.

Fjerde zone på Asger Jorns Allé ligger nærmest Vestamager metrostation.
Lige nu ved vi, at NREP bygger et såkaldt mix-used kompleks, der kommer til at indeholde to supermarkeder, et opbevaringscenter (formentlig Pelican) et legeland samt boliger.

Et godt mikroklima skaber velbehag og vi talte om på de tre workshops, hvordan man iscenesætter naturen på Kalvebod fælled, allerede når du tjekker ud fra Vestamager metroplatform. Du skal nærmest kunne røre naturen, høre den og dufte den, inden du når helt ud på kanten af fælleden! Det kunne gøres ved at trække fælledens vilde natur og flora ind gennem Asger Jorns Allé. Det var en ide, som mange var rigtig begejstrede for.

Hvordan sikrer man så en vital allé, der ikke bliver gold og kedelig?
Men skal der ikke mere til end en god portion fede faciliteter? Bliver gaden så bare automatisk fuld af liv 24-7 og det foretrukne samlingssted for Ørestadsbeboere og Københavnere?

Vi skal bo tættere sammen i byen og Københavns kommune efterspørger allerede 45.000 boliger frem mod 2027. Det sætter et pres på det offentlige rum og på gaderne, fordi de skal kunne rumme flere mennesker. Derfor gælder det om, at trække på erfaringerne og se på, at byrummet i dag udvikler sig til en af de største platforme for samvær, udfoldelse, socialt liv og netværk, og byrummet bliver det sted, hvor borgerne vil være med til at bestemme en udvikling!
Samtidig er det vigtigt ”at sprede aktiviteterne ud” som byplanlægger Jan Gehl siger.
Alt skal ikke samles på en gade, da det skaber døde zoner i byen. Derfor glæder det mig også, at en stor del af Ørestads Syds kulturelle og sportslige faciliteter også bliver placeret i Arenakvarteret med fodboldbane, Royal Arena, skøjtehal og en skole, der også rummer en multihal for lokale foreninger. Sidstnævnte er en rigtig god måde at arbejde med mixed use og sikre skolen en central plads ud mod fælleden i stedet for at bruge en af de bedste beliggenheder i Ørestad til en lukket sportshal.
By og Havn kigger også meget på erfaringerne fra Ørestad City, hvor butikslivet i gadeplan er udfordret grundet en del indadvendte aktiviteter og høje huslejer.
By og Havn arbejder med, hvordan man så vidt muligt, kan stille krav til pågældende bygherre om udadvendte aktiviteter på gadeplan.

Min drømmegade – Asger Jorns Allé
Sæt en god ramme for kulturen, såsom et kulturhus, gode sportsfaciliteter og midlertidige anlæg, som beboerne selv kan indtage. Så skal kulturen nok komme helt af sig selv.
Lad den gro og stol på, at især firstmovers VIL indtage deres egen by og skabe indholdet!
Tving ikke kulturen ned over den nye by, men overlad det til beboerne at forme livet.
De mange eksisterende foreninger og initiativer, som nævnt i starten, er et levende bevis herfor.

Tænk på gadehjørnerne!
Hvad er det første du gør, når du kommer op ad metroen i Paris? Du orienterer dig mod gadehjørnerne, og vurderer hvor der er mest liv, og hvad du bliver mest tiltrukket af.
Hvad gør du, når du holder for rødt på din cykel i et gadekryds? Du nyder, at du har et par sekunder til at følge med i de små scenarier og historier, der udspiller sig på gadehjørnerne.
Det er en hel teaterforestilling i sig selv at bevæge sig ned gennem en gade. Byen performer hele tiden! Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at gadehjørnerne på Asger Jorns Allé ikke kun skal afskærme vinden, men de skal stimulere din nysgerrighed og være medvirkende til et skabe de spændende byrum.

En stor del af det at opholde sig på gaden er også muligheden for blot at observere livet uden nødvendigvis at tage aktiv del i boldlegen. Se bare på Ørestad Plejecenter, hvor alle rullestolene står parkeret ud til de store vinduespartier, så beboerne kan følge livet på gadeplan, genkende hundeluftere, tælle metrotog og sige: ”Nej, der var vist én, der tabte sin vante”.
Det giver spænding og energi at observere et byliv, og det skal der være plads i den perfekte gade.

Skab plads til de små entreprenører!
Sænk huslejerne på de små butikslokaler i gadeplan. Der skal være plads til keramikeren, bageren, ’Ørestad street food’, cykelhandleren, galleristen, idemageren og butikken, der sælger pakker med blomsterfrø. Hvorfor? Fordi det typisk er dem, de små kreative erhverv, (se bare på det tidligere PB43 projekt på Prags Boulevard), der helt af sig selv skaber aktiviteter på gadeplan og engagement blandt byens borgere! Se på jægerborgsgade, der også har formået at skabe sin egen visuelle identitet, og se på Elmegade. Måske skulle man operere med delebutikker på Asger Jorns Allé for at dække huslejen?

Bring æstetikken tilbage…
Funktionalitet er ikke nok. Hvis Asger Jorn skal have noget at sige, og det syntes flere på workshoppen, så tror jeg han ville sige: Tænk på udtrykket, tænk på formen og farven og tænk på æstetikken! Hvorfor? Fordi dit personlige velbefindende påvirkes positivt af et gadebillede, der sprudler af kompleksitet. Det er endda videnskabeligt bevist.
”Arkitektur til menneskets velbefindende” prædikede allerede den danske arkitekt Jørn Utzon. Det er også videnskabeligt bevist, hvordan byrummet påvirker dit velvære, hvis gadebilledet er monotont…
Så få kunstnerne og designerne på banen, og skab overdådige skulpturer lige til at spise, sæt fontæner op, hvis rislende lyd og duft forfølger dig hele vejen hjem. Byg en svømmehal på toppen af kulturhuset (som flere foreslog), og skab gadekunst, der viser, at her i Ørestad, der tør vi lige at tage det et skridt videre…

Men husk også at nyde Asger Jorns Allé, som den er lige nu med det liv, der udspiller sig… lige nu!
I morgen er alléen allerede forandret, og du er med til at skabe dens historie, hver gang du går på gaden. Hvem ved, måske bliver Asger Jorns Allé et forbillede for, hvordan man i fremtiden skaber optimale gader.

Skal vi bygge den perfekte gade? Ja det skal vi!

Mira M. Cordsen

Hos Tetris A/S har slået os sammen med Mira Margaritha Cordsen, der er 33 år og en vaskeægte Ørestads-entusiast. Udover at have arrangeret Ørestad Kulturdage i 2014 og 2015, er hun indehaver af tur- og foredragsvirksomheden Experience Ørestad, hvor hun trækker på sin baggrund inden for performance design med speciale i byudvikling, og viser bydelens spændende arkitektur, byplanlægning og kultur frem. Når arbejdsdagen er ovre tager hun hjem til rækkehuset i ørestadsbyggeriet ”Stepperne”, hvor hun bor med sin mand, Søren Vestermark, der er formand i grundejerforeningen Ørestad Syd. Sammen flyttede de til Ørestad for fem år siden i jagten på smuk udsigt og fantastisk natur til en overkommelig pris. Til december flytter de to ind i Cyprestårnet i Skovkvarteret for at få endnu smukkere udsigt, metropolstemning og et varieret byliv i Arenakvarteret.

24 marts 2020

Vi bygger på livet løs

Solen skinner over byggepladsen i Elmesvinget i det Østlige Slagelse – og her kan man næsten ikke mærke, at tingene ikke er...

læs mere

13 marts 2020

Der er også godt nyt

Selv om det store fokus ligger på COVID-19, så sker der jo også gode ting for tiden. En af de helt store...

læs mere

13 marts 2020

Vi står sammen – hver for sig

110320 kommer sikkert til at blive en af de dage, vi vil kunne huske resten af livet. Lige som 9/11 og –...

læs mere

31 januar 2020

Team Agorahaverne på udflugt

Hos Tetris og Rasmus Friis A/S, tog vi godt hul på ugen med et besøg i det jyske hos Unilite og FlexModul....

læs mere